அழகுசாதனப் பொருட்கள் / தோல் பராமரிப்பு / வாசனை திரவியம் / நெயில் பாலிஷ்