வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் / பிளெண்டர் / ஜூஸ் பிரித்தெடுக்கும் கருவி / கிரைண்டர் / காபி தயாரிப்பாளர்